B2B-brändikirja osa 1

Happy Branding Company_B2B-brändikirja_Osa 1.jpg

Pienissä ja hieman suuremmissa B2B-yrityksissä markkinoinnin resurssit ovat pieniä, samoin budjetit. Mitä pienemmät resurssit ovat, sen tärkeämpää on keskittyä oleelliseen. Yksi aivan keskeinen asia on yrityksen maine. Maineen hallintaan yrityksellä on työkalu (tosin usein unohdettu). Se on yrityksen brändi.

Brändiä on vaikea kuvata yksiselitteisesti. Se on lupaus jostakin. Se on tunne, jonka yritys tai sen tuottama palvelu tai tuote saa aikaiseksi. Brändillä erottaudutaan kilpailijoista. Mitä brändi onkaan, on osoitettu, että sillä on vaikutusta yritysten välisessä kaupankäynnissä ostopäätöksiin, kuten Varpu Pinolan Lappeenrannan teknillisen yliopiston pro gradu -työ vuodelta 2011 osoittaa.

Pidin eräälle pienelle suomalaiselle teknologiayritykselle kaksi brändin ytimen kirkastamis -työpajaa viime toukokuussa. Yrityksen asennuksista vastaavat, tuotekehittelijät, hallinnon ihmiset, myyjät ja johto pohtivat yhdessä, mitä he oikeasti tekevät, millaisia arvoja he jakavat, kenelle ja millaisille ihmisille he palvelujaan ja tuotteitaan tekevät, millaiset ovat heidän kilpailijansa ja ennen kaikkea, miksi he sitä tekevät. Yritys on omalla toimialallaan aivan maailman huippuja ja oli hienoa seurata vierestä, miten he löysivät oman erityisen paikkansa markkinoilla ja asiakasehdokkaiden mielissä.

Kun tämä yhteinen työ oli tehty, yrityksen tarina ja lupaus oli helppo muotoilla eri välineisiin, kuten nettisivuille,  esitteisiin ja esityksiin. Mutta suurin muutos tapahtui yrityksen ihmisissä. Heidän ryhtinsä parani aivan silmissä.

Brändinhallintaprosessissa on kolme vaihetta. Olen kirjoittanut prosessista artikkelisarjan (PDF-muodossa) ja ensimmäisen osan voi tilata veloituksetta tästä. Siinä kerrotaan aluksi, mistä brändissä on kysymys ja kerrotaan prosessin vaiheet. Seuraavissa artikkeleissa paneudutaan tarkemmin prosessin eri vaiheisiin.    

Posted on November 8, 2013 .