Markkinoinnin kolme askelta pienelle B2B-yritykselle

Happy Branding Company_Blogi_Kolme askelta.jpg

Viime viikkoina Kauppalehdessä on käyty yleisönosastolla keskustelua siitä, mitä markkinointi on ja mikä on brändin tehtävä. Osaavat ja ansioituneet ihmiset ovat kertoneet omat näkemyksensä asioista. Esimerkiksi 2.12. oli Marco Mäkisen, Anja Kahrin ja Tuomas Kahrin kirjoittama hyvä kirjoitus, jossa kerrottiin muun muassa, että brändin tehtävä on auttaa yritystä kasvamaan kannattavasti.

Miten pieni yritys, joka ei ole tottunut käyttämään aikaa, saatikka varoja markkinointiin, voisi ottaa ne ratkaisevat askeleet kasvaakseen isommaksi ja menestyvämmäksi yritykseksi?

 

Askel numero 1:

Kerratkaa, mitä yriteksenne tekee paremmin kuin kilpailijansa.

Tehkää se rehellisesti. Ottakaa reilusti askelia taaksepäin ja nähkää asiat sellaisina, kuin ne todella ovat. Missä te olette parhaita (maailmassa tai Suomessa tai paikkakunnallanne)? Missä asiassa kilpailijanne ovat parempia? Minkälaisia asiakkaanne ovat ja mitä he teiltä eniten haluavat? Ovatko prosessinne parhaat mahdolliset vai voisiko niitä mitenkään parantaa?

Jotta saisitte tästä enemmän irti, tehkää se porukalla, yhdessä. Ottakaa työkaverit, kollegat ja alaiset mukaan. Se on silloin paitsi hauskempaa, myös mahdottoman paljon tehokkaampaa!

Kun olette yhdessä määritelleet mahdollisimman yksiselitteisesti, mitä te teette paremmin kuin kukaan muu, niin hyvä. Lukitkaa vastaus ja ottakaa seuraava askel.

 

Askel numero 2:

Tehkää suunnitelma siitä, miten paalutatte paikkanne asiakkaittenne mielissä. Ja toteuttakaa se.

Kun nyt tiedätte, missä te olette parempia kuin kukaan muu, on aika kertoa se niille, joille siitä tiedosta on hyötyä. Sellaisia yrityksiä ja niissä yrityksissä olevia ihmisiä on paljon. Ajatelkaa, miten monen ihmisen teette onnelliseksi, koska vain te pystytte parhaiten auttamaan heitä ja ratkaisemaan heidän ongelmansa!

Mutta miten asiakkaanne kuulevat juuri teitä? Ihmiset saavat tuhansia viestejä päivässä. Siitä viestimassasta pitää teidän viesti pystyä erottumaan ja jollain konstilla jäädä asiakasehdokkaan mieleen. Jotta näin tapahtuisi, viestejä pitää yksinkertaistaa.

Ensinnäkin, pitäkää huolta siitä, että kaikki organisaatiossanne tietävät, mistä tässä on oikein kyse. Minkä vuoksi yrityksenne on olemassa (tämä liittyy siihen, missä te olette parhaita), miten te parhaiten pystytte palvelemaan asiakkaitanne ja auttamaan heitä?

Toiseksi, miettikää, mikä on teidän lupauksenne, jonka te voitte antaa asiakkaillenne ja jonka sen lisäksi vielä toiminnallanne lunastatte? Pitäkää huolta, että kaikissa tilanteissa, missä asiakasehdokas teidät kohtaa, lupauksenne on sama. Esimerkiksi nettisivuillanne, esitteissänne ja yritysesityksissänne. Jotta te pystyisitte erottautumaan muista, viestinne täytyy olla yhteneväisiä. Muuten ne ovat tehottomia. Teidän tavoitteenanne on jäädä ihmisten mieliin, ja jos toimintanne ja viestinne ovat eri puista veistettyjä, näin ei tapahdu. 

 

Askel numero 3:

Pitäkää asiakkaistanne hyvää huolta.

Maine on kummallinen juttu. Se leviää, vähän kuin itsestään. Ihmisillä on tarve kertoa onnistumisistaan, kuten hyvän palvelun tai tuotteen ostamisesta, oikean valinnan tekemisestä.

Jos pystytte yllättämään asiakkaanne positiivisesti, se jää hänen mieleensä. Se saa hänet tuntemaan mielihyvää. Liikautatte hänessä jotain, joka ei ole päässä, vaan alempana, sydämessä.

Maine voi olla myös negatiivista. Huono maine leviää vielä tehokkaammin kuin hyvä maine. Jos toiminnallanne loukkaatte jotakuta, hän aivan taatusti kertoo siitä eteenpäin.

Tyytyväinen asiakas on hyvä asiakas. Kaikki tietävät, että uuden asiakkaan saaminen on kovan työn takana. On paljon helpompaa pitää nykyiset asiakkaat tyytyväisinä, kuin yrittää vaikuttaa asiakasehdokkaisiin, jotka eivät välttämättä edes tiedä olemassaolostanne.

 

Nämä kolme askelta ovat kaikessa yksinkertaisuudessaan markkinoinnin tärkeimpiä. Tiedä kuka olet ja missä olet paras. Lupauksesi kiteyttäminen ja sen viestiminen. Ja hyvän palvelun ja asiakassuhteen tärkeyden ymmärtäminen.

Kaikki yrityksen toiminta on markkinointia. Jokainen yrityksen työntekijä on vastuussa yrityksen maineesta. Mainetta on helpompi hallita, jos siihen suhtautuu suunnitelmallisesti. Yrityksen brändi, joko yritysbrändi tai tuotteen tai palvelun brändi, on yksi tehokkaaksi havaittu tapa vaikuttaa maineeseen. Ja sitä kautta yrityksen tulokseen.

Lisää brändin hallinnasta voit lukea täältä.