Mitä pk-yrityksen toimitusjohtaja ajattelee brändistä?

Happy Branding Company_blog_markkinatutkimusbrandingB2B_branding.jpg

Happy Branding Company keskittyy pienten ja hieman suurempien B2B-yritysten brändin ytimen kirkastamiseen, brändin muotoiluun ja jalkauttamiseen.

Ennen kun perustin yritykseni, halusin tietää, mitä brändistä ajatellaan. Onko se kilpailukeino? Koetaanko se tärkeänä? Onko sillä merkitystä?

Helmikuussa 2013 lähetin kirjeen viidelletoista toimitusjohtajalle, jossa kysyin halukkuutta osallistua tutkimukseen. Seuraavalla viikolla soitin ja pyysin tapaamista haastattelua varten. Yksitoista suostui. He halusivat auttaa aloittavaa yrittäjää, ja toisaalta aihe kiinnosti heitä.

Haastattelussa kysyin brändin ja muiden kilpailukeinojen merkitystä yrityksen toimintaan, eri markkinointivälineiden merkittävyyttä ja lopuksi, mitä ominaisuuksia he arvostavat markkinointikumppanissaan.

Haastatteluiden perusteella voin sanoa seuraavaa:

1. Suomalaisen Pk-yrityksen johto ymmärtää, mikä brändi on ja he pitävät sitä erittäin tärkeänä yrityksen toiminnalle (etukäteen hieman jännitin, miten sanaan 'brändi' suhtaudutaan, koetaanko se liian markkinoinnillisena terminä, mutta kyllä brändistä voi ja pitää puhua suomalaisille pk-yritysten toimitusjohtajille).

2. Brändin merkitys tiedostetaan (myös) sisäisessä markkinoinnissa.

3. Brändiin ollaan valmiit kohtuullisesti investoimaan.

4. Vaikka yritysten johto ymmärtää brändin tärkeyden, heillä ei ole työkaluja sen kehittämiseen. Tämä on ymmärrettävää. Ensin on laitettu palvelu ja tuote kuntoon, ja se on vienyt kaiken energian, myös johdon, joka yleensä tämän kokoisissa yrityksissä osallistuu asiakastyöhön.

Kahdessa yrityksessä oli brändiin satsattu enemmän kuin muissa ja näissä yrityksissä brändi oli hyvässä kunnossa. Kun mainitsin asiasta toisen toimitusjohtajalle, hän sanoi: "Päätimme muutama vuosi sitten kansainvälistyä. Brändiin oli silloin pakko satsata. Ei yksinkertaisesti ollut muuta vaihtoehtoa."

Jos sinua kiinnostaa tutustua tarkemmin markkinatutkimukseni tuloksiin, tulen mielelläni esittelemään raporttiani. Voin myös lähettää sen pdf-muodossa meilitse, jos niin haluat.

Posted on April 6, 2013 .