Koneen henki Talouselämässä

happy Branding Company_Alahuhta.jpg

Hyvä juttu vuonna 2013 Talouselämän numero 26:ssa: Matti Alahuhdan haastattelu, aiheena johtaminen. Yksi tärkeimmistä yrityksen kilpailukeinoista on nimenomaan hyvä henkilöstö ja hyvä työilmapiiri.

Ote artikkelista:

Matti Alahuhta uskoo, että yritys pääsee eteenpäin, kun:

1. Jokainen organisaatiossa tietää työnsä merkityksen. Se valkenee, jos johto asettaa tarpeeksi selvän päämäärän ja viestii yksinkertaisesti.

2. Ylin johto määrittelee yrityksen agendan selvästi. Koneen johto niomeää joka kolmas vuosi viisi priorisoitavaa tavoitetta (must-win-battles).

3. Yrityksen johto toimii yrityksen arvojen mukaan. Johdon ja esimiesten henkilövalinnoissa tuloksellisuuden lisäksi painottuu yrityksen arvojen mukainen toiminta.

Hyvä artikkeli, suosittelen. Hyvä johtaminen on siis hyvin suureksi osaksi oikeiden asioiden oikeanlaista viestimistä, henkilöstölle ja ulospäin.

 

Posted on July 17, 2013 and filed under Johtaminen.