Yrityskuva on johdon työkalu

Eräs yritysjohtaja kertoi, että hän haluaa myyntimiehensä vievän hyvää energiaa asiakkaiden luokse. Hänestä viestintä on yksi keskeinen johtamisen työkalu.

Sellaista liimaa ei ole vielä keksittykään, joka saisi hätiköidyn ja suunnittelijoiden omia egoja rakentavan identiteetin pysymään yrityksen pinnassa kestävästi. Se ei vain toimi.

Kestävä design lähtee yrityksen ytimestä. Se viestii yrityksen arvoja ja kunnioittaa sen perimää. Hyvä design ottaa yrityksen ihmiset mukaan prosessiin. Se mahdollistaa heitä antamaan oman tietonsa yhteiseen projektiin. Heistä tulee yrityksen arvolähettiläitä.

Huono design on itsekeskeistä ja vääriä mielikuvia rakentavaa. Se positioi yrityksen sellaiseksi, mitä se ei ole.

Huono design ei kuuntele asiakasta. Siksi se ei koskaan tavoita oikeita asiakkaita.

Hyvä design tietää, ketä sen pitää puhutella. Se tuntee asiakkaat ja tietää, mitä he arvostavat.

Hyvä design on tehnyt läksynsä. Se on opiskellut yrityksen vision ja mission. Se on haastatellut yrityksen ihmisiä, ja tietää heidän yhteiset arvonsa. Samoin se on opiskellut kilpailijat, niiden hyvät ja huonot puolet. Hyvä design tietää, mikä on yrityksen erilaistava tekijä, jota asiakkaat arvostavat ja haluavat.

Arvostettu yritysbrändi ja hyvä design kulkevat käsi kädessä. Jos haluat tietää miten brändiä voi kehittää ja hallita, voit tilata ilmaisen oppaan asiasta täältä.

Posted on January 25, 2014 and filed under Asemointi, Johtaminen.