Työyhteisö ja brändi

Yhdeksänkymmentäluvun puolessa välissä työskentelin mainostoimistossa nimeltään BBDO Helsinki. Tiimiimme kuuluva henkilö kertoi, mitä työyhteisö voi parhaimmillaan merkitä. Hän kuvaili sitä näin: tiimin jäsenet pitävät käsissään isoa verkkoa keskellä. Ja tähän verkkoon on jokaisella oikeus heittäytyä keskelle ja muut tiimin jäsenet kannattelevat häntä. ”Muut kyllä pitävät sinusta huolta, ei haittaa, vaikka joskus mokaat.”

Hyvä työyhteisö on ehkäpä se kaikkein tärkein voimavara, joka tukee työntekijää hänen työssään. Hyvän työyhteisön syntymistä helpottaa, jos työntekijöillä on 1) yhteinen tavoite, 2) he kokevat yhdessä tekevänsä merkityksellistä työtä, 3) he jakavat saman arvopohjan ja 4) he tietävät tehtävänsä ja toisaalta sen, mikä on yrityksen tehtävä.

Yritys kohtaa asiakkaansa erilaisissa kohtauspisteissä. Jotta brändi koettaisiin niissä kaikissa samalla tavalla, on sisäisellä markkinoinnilla keskeinen rooli. Yrityksen brändi kun ei voi olla merkityksellinen asiakkaalle, jollei se ole sitä yrityksen työntekijöille.

Työntekijälle yrityksen brändi voi merkitä monta asiaa. Yrityksen koko olemassaolon ajan sen työntekijöille on karttunut tietoa ja taitoa siitä, miten yrityksen palveluita ja tuotteita on ollut hyvä tarjota asiakkaille. Jotkut toimintatavat toimivat paremmin kuin toiset, ja sen kyky tuottaa lisäarvoa on jalostunut. Kun uusi työntekijä tulee yrityksen palvelukseen, hän oppii nämä tiedot ja taidot ja kykenee paremmin palvelemaan yrityksen asiakkaita.

Jokaisella yrityksellä on ainutlaatuinen tarina ja historia. Mitä sen yrittäjät ovat ajatelleet yritystä perustaessaan? Minkälaiseen maailmaan ja markkinatilanteeseen se syntyi? Mitkä olivat perustajien taustat ja elämäntilanteet silloin, kun yritys syntyi? Siitä voi olla monta vuosikymmentä tai vain muutamia kuukausia. Tarinat ovat aina mielenkiintoisia ja arvokasta omaisuutta, koska ne kiinnostavat ihmisiä ja tekevät yrityksestä persoonallisen. Ympärillä oleva maailma muotoilee yritystä, mutta aivan samoin jokainen työntekijä on osa yritystä ja sen tarinaa.

Ihmisellä on aikojen alusta ollut tarve tehdä asioita yhdessä, se on ollut usein elinehto. Ilman yhteistyötä emme olisi selvinneet. Se, että jokainen työntekijä on osa yritystä, osa jotain isompaa, synnyttää tunteen. Se tunne on yhteenkuuluvuuden tunne. Työntekijä voi kokea myös turvallisuutta ja luottamusta sitä yhteisöä kohtaan, johon hän kuuluu.

Yrityksellä on myös vain sille ominainen tapa toimia. Yrityskulttuuri rakentuu pienistä yksittäisistä teoista, joista muodostuu rutiineja ja prosesseja. Ne hioutuvat ajan myötä, niitä kehitetään koko ajan ja niihin vaikuttavat kaikki, jotka työskentelevät yrityksessä, tietysti myös asiakkaat.

Yritys ei voi olla olemassa, jos sen toiminta ei ole taloudellisesti kannattavaa. Yrityksen tekemä positiivinen tulos on kaikkia hyödyttävä asia, jonka eteen tehdään töitä. Mutta se ei saa olla ainoa päämäärä, vaan se on ennemminkin lopputulos joka syntyy, kun yritys toiminnallaan tuottaa lisäarvoa asiakkailleen.

Yrityksen brändi on hyvä työväline myös sisäiseen markkinointiin. Kaikkein paras lopputulos syntyy, kun työntekijät otetaan mukaan kehittämään yrityksen brändiä. Hehän usein ovat asiakaskohtaamisissa yrityksen kasvot. 

Posted on November 26, 2014 and filed under Johtaminen, Markkinointi.