5 x T

Menestyvän yrityksen toiminnassa toteutuu viisi T:tä:

1. Tietotaito

Se on yrityksen pääomaa, sanan varsinaisessa merkityksessä. Se on jotain sellaista, jota vain tämä kyseinen yritys osaa tehdä parhaiten maailmassa. Tietotaito tarkoittaa sitä osaamista ja viisautta, jotka yritys ja sen työntekijät ovat omaksuneet vuosien saatossa. Usein oppi on tullut kantapään kautta, joka on se kaikkein tehokkain tapa oppia.

2. Tarina

Jokaisella yrityksellä on tarinansa, saagansa. Tarinat ovat tärkeitä. Niissä on jotain inhimillistä, kun faktojen, vuosilukujen ja tilastojen ympärille punoutuu ihmisen tulkinta tapahtumista. Tarinat ovat mielenkiintoisia. Ei ole olemassa kahta samanlaista. Tarina tekee yrityksestä ainutlaatuisen ja erilaisen. Se myös yhdistää yrityksen ihmisiä, tekee heistä yhtä.

3. Tunne

Tunne syntyy siitä, että tunnet olevasi osa jotain suurempaa kokonaisuutta, jolla on tietotaito, historia ja kulttuuri. Se syntyy siitä, että koet, että sinua arvostetaan ihmisenä, persoonana ja yhtenä tärkeänä lenkkinä ketjussa, josta yritys muodostuu. Sitä tunnetta voisi verrata siihen, jonka koet, kun olet onnistunut antamaan nappisyötön joukkuetoverillesi. Auttaminen, hyväntekeminen, toisten tukeminen ja jakaminen ovat asioita, joita Tunne synnyttää. Parhaimmillaan tunne on eräänlainen flow-tila, jossa aika menettää merkityksensä. Silloin työ ei tunnu työltä, vaan yhdessä tekeminen nostaa ryhmän yhteiselle matkalle kohti jotain suurta. Ryhmän jäsenillä on keskinäinen yhteys, he ovat samalla aaltopituudella. Luottamus syntyy, kun Tunne on olemassa. Tunne antaa työlle merkityksen.

4. Toiminta

Toiminta syntyy Tunteesta. Toiminta on Tunteen konkretiaa, sen todeksi tekemistä. Paradoksi on, että onnistuessaan Toiminta taas synnyttää Tunteen. Toinen ruokkii toista. Ilman Tunnetta Toiminta on suorittamista.

5. Tulos

Kun yrityksellä on Tietotaito, Tarina, Tunne ja Toiminta, siitä syntyy vääjäämättä myös Tulos. Positiivisessa kierteessä jokainen osa-alue kasvaa. Tietotaitoa karttuu lisää, Tarina jatkuu ja jalostuu, Tunne yhdistää ihmisiä yhä enemmän, siitä taas seuraa yhä tehokkaampaa Toimintaa, jossa tehdään oikeita asioita. Kehitys kehittyy, samoin Tulos. Kuin huomaamatta, siinä sivussa. Tulos ei saa olla yrityksen pääasia, vaikka niin usein ajatellaan. Pelkkään rahaan keskittyminen ei synnytä hyvää, raha ei luo positiivista kierrettä.

Brändinhallintaprosessissa yrityksen Tietotaito määritellään monien muiden asioiden kanssa sen ensimmäisessä vaiheessa. Tarina muotoillaan toisessa vaiheessa. Mahdollisimman monen työntekijän mukaan ottaminen pohtimaan yrityksen brändiä tuottaa yhdessätekemisen kohottavan vaikutuksen, Tunteen. Kun yrityksen lupaus jalostetaan ja muotoillaan eri kohtauspisteisiin, saadaan työkalut Toiminnalle. 

Posted on April 26, 2014 and filed under Johtaminen.