Muutoksentekijät

Yrityksen olemassaolo perustuu siihen, että se pystyy tarjoamaan palveluillaan tai tuotteillaan lisäarvoa asiakkailleen. Kun yritys on määritellyt ydinosaamisensa, seuraavaksi sen pitää pystyä ajattelemaan asiaa asiakkaidensa näkökulmasta ja muotoilemaan lisäarvo asiakasta puhuttelevaan muotoon.

Positioinnissa yrityksen tarjoama lisäarvo asetetaan kilpailukenttään sellaiselle paikalle, joka erottaa yrityksen kaikista muista toimijoista. Jos positio perustuu todellisuuteen ja rehellisyyteen, se auttaa muotoilemaan yrityksen lupauksen asiakasta puhuttelevaan muotoon.

Yrityksen viesti saadaan näin muodostettua, nyt se pitäisi saada viestitettyä asiakkasehdokkaille. Tässä avainhenkilöitä ovat yrityksen omat työntekijät.

 

Asenne syntyy arvostuksesta

Seth Godin on todennut kärjistetysti: ”Te ette ole menossa pitämään esitystä. Te ette ole menossa näyttämään tyhmää powerpoint-showta. Te olette menossa tekemään MUUTOSTA!

Muutosta ei tehdä, jos asenne ei ole oikea. Juhani Tammista lainaten: 95 % asenteella saadaan 50 % tulos. Mutta mitkä tekijät vaikuttavat asenteeseen?

Jotta muutoksen tekeminen olisi mahdollista, yrityksen jokaisen työntekijän on pitänyt omaksua yrityksen tavan toimia ja yhteiset arvot. Samoin jokaisen on ymmärrettävä oman osuuden tärkeys kokonaisuudessa, ja mitkä ovat yrityksen tahtotila ja tehtävä. Paras tapa omaksuttaa asioita on pohtia niitä yhdessä. Aito ymmärrys ja oivallus syntyy, jos asianomainen saa itse osallistua keskusteluun ja vaikuttaa siihen. Tämä synnyttää tasavertaisuutta ja yhteishenkeä. Kiinalainen sananlasku sanoo: ”Kerro minulle, niin unohdan. Näytä minulle, niin muistan. Anna minun osallistua, niin ymmärrän.”

 

Kehonkieli kertoo totuuden

Tarvitaan syvä ymmärrys asiakkaan problematiikasta ja oman yrityksen lisäarvon oikeanlainen viestintä oikeassa muodossa. Tarvitaan oikeanlaiset työkalut myyjille auttamaan asiakasehdokasta tekemään ostopäätöstä. Hyvät työkalut ja oikeat avainviestit antavat myyjille itseluottamusta, jonka pystyy aistimaan kehonkielessä ja äänensävyissä. Eräs toimitusjohtaja sanoi, että päätös siitä, miten asiakasehdokas suhtautuu myyjään, tapahtuu ensimmäisen viiden sekunnin aikana. ”Look good, feel good, play good.” on vanha jenkkipelaajien hokema, ja se pitää niin paikkansa.

Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa joukkojaan. Jokainen johtaa omalla tavallaan, mutta johtaminen on tuloksellisempaa, jos johtajalla on kyky pelkistää isommista asiakokonaisuuksista yksinkertaistettuja avainviestejä helposti omaksuttavaan muotoon. Oikein hallittuna yrityksen brändi antaa työkalut yritysjohdolle viestimään asioita sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Yksinkertaisessa brändinhallintaprosessissa on kolme osaa: brändin ytimen kirkastus, brändin muotoilu ja brändin jalkautus. Jos haluat tietää prosessista enemmän, voit lukea lisää täältä.

Posted on May 24, 2014 and filed under Johtaminen, Branding, Asemointi, Markkinointi.