Merkittävää kommunikointia

On yksi asia, jonka tärkeyden jokaisen yritysjohtajan pitäisi ymmärtää. Yksi asia, joka toteutuessaan nostaisi koko organisaation toiminnan kokolailla seuraavalle tasolle. Yksi asia, joka vaikuttaisi kaikkeen. Ja kaikkiin.

Se on kommunikointi.

Teimme SEK & Grey:ssä 90-luvun lopulla Eläke-Varmalle kampanjointia työkykyä ylläpitävästä toiminnasta. Eräässä kokosivun ilmoituksessa oli kuva, jossa tavallinen valkokaulustyöläinen seisoi hississä ja kantoi isoa kylttiä, jossa luki ”Hyvää huomenta!”. Tekstissä kerrottiin, että työpaikoilla, jossa pomo tervehtii alaisiaan, on parempi työilmapiiri. Niissä ihmiset voivat paremmin ja tekevät tehokkaammin töitään.

Pauli Aalto-Setälän ja Mikael Saarisen kirjassa Innostus kerrotaan Francesca Ginon ja Adam Grantin tutkimuksesta, jossa esimiehen antama henkilökohtainen kiitos lisäsi myyjien myyntikontaktien määrää 50 prosentilla.

Matti Alahuhta on monessa yhteydessä (mm. tässä Nordic Business Forumin videossa) tuonut esille sen, kuinka tärkeätä johtajalle on kyky yksinkertaistaa ja kirkastaa asioita. Silloin ne on myös mahdollista kommunikoida ymmärrettävästi. Ja vain silloin voi odottaa todellisia tuloksia.

Alahuhta puhuu myös luottamuksen ilmapiiristä. Se synnytetään luomalla yhteinen tavoite, kertomalla jokaisen yksilön merkitys tavoitteen saavuttamisessa, jakamalla samat arvot ja ohjeistamalla selkeästi. Johtajan tehtävä on yksinkertaistaa ja johtaa, selkeästi ja ymmärrettävästi.

Jokaisella työntekijällä on yhtälailla vastuu kommunikoinnista. Hyvä, toimiva kommunikointi organisaation sisällä vaikuttaa paitsi työssä viihtymiseen, myös asiakaskohtaamisiin. Merja Fischer kertoi väitöstyössään Aalto-yliopistolle positiivisista kohtaamisista. Pienet päivittäiset tilanteet, joissa toinen huomioidaan, rakentavat hyvää ilmapiiriä. Katsekontaktit, tervehdykset, rohkaisevat kommentit. Fischer todisti, miten yksilöiden keskinäiset positiiviset kohtaamiset välittyvät asiakaskohtaamisiin ja vaikuttavat loppujen lopuksi sitä kautta yrityksen tulokseen.

Useissa henkilökunnalle pitämissäni brändityöpajoissa on tullut esille kommunikoinnin tärkeys. Työntekijät odottavat, että johto esimerkiksi kertoo heille säännöllisesti, miten yrityksellä menee taloudellisesti. Jos työpaikalla on hyvä ilmapiiri ja kysyn miksi, syiksi sanotaan välittömyys ja kanssakäymisen helppous. Eräässä toimipisteessä yksi asiaan vaikuttava syy oli toimiston kahvipiste. Pieni huone, jossa kahvia hakiessa pysähdytään vaihtamaan kuulumisia, kysytään neuvoa tai jaetaan kokemuksia, pöydän ääreen, johon saattoi nojata seisaaltaan. Se vain tuntui helpolta ja luontevalta.

Ari Rämö on kirjoittanut blogeissaan kommunikoinnista. Muun muassa blogikirjoituksessa Lupaan arvostaa vuonna 2015 hän kirjoittaa arvostuksesta ja sen kommunikoinnista. Yhtä tärkeä taito kuin itsensä ilmaiseminen on kuunteleminen: ”Viihdymme sellaisissa tilanteissa, joissa meitä kuunnellaan, toinen osapuoli on läsnä, keskustelee, ottaa mielipiteemme huomioon, …”.

Johtajan voi kysyä itseltään:

Näytänkö itse esimerkkiä muille päivittäisessä kanssakäymisessä, olenko helposti lähestyttävä ja luonko tietoisesti luotettavuuden ilmapiiriä?

Pystynkö kirkastamaan tavoitteemme?

Osaanko kiteyttää sen helposti viestittävään muotoon?

Luonko tapoja ja rutiineja yhteisiin kohtaamisiin, joissa on helppo vaihtaa mielipiteitä? Rohkaisenko ihmisiä vaihtamaan mielipiteitä?

Osaanko kuunnella?

Olenko edesauttanut kehittämään tehokkaita tapoja asiakaskommunikointiin eri asiakaskohtauspisteissä?

Yrityksen brändi on ennen kaikkea kommunikointia, sekä sisäistä, että ulkoista. Jos haluat tietää lisää brändin kehittämisestä, voit lukea siitä lisää täältä.