Keskustele, parannat (työ)maailmaa.

Ystäväni on pitkään työskennellyt graafisella alalla toimivan yrityksen  tuotannonjohtajana. Hän kertoi ihmetelleensä, miksi yhä uudestaan ja uudestaan yrityksen myyntiryhmän johtamisessa on tehty sama virhe. Yritys on yrittänyt saada lisää tehokkuutta myyntiin käyttämällä ulkopuolisia konsultteja ja valmentajia. Tuloksena on ollut enemmän tai vähemmän valmiiksi pureskeltuja toiminnan ohjeistuksia. Ystäväni kertoi viimeisimmästä: johto oli ilmoittanut myyjille, että tästä lähtien joka maanantai tullaan pitämään myyntipalaveri, jonka jälkeen jokaisen myyjän tulee ottaa puhelin käteensä ja soittaa seuraavan tunnin aikana kymmenen kylmää puhelua potentiaalisille asiakkaille tavoitteena myyntikäynnistä sopiminen. Ja sama toistetaan joka perjantai. Ystäväni mukaan tällainen tuntuu älyttömältä toiminnalta. Olisi paljon tehokkaampaa yrittää hyödyntää jo olemassa olevia kontakteja ja sitä kautta luoda lisämyyntiä. Tämän tietää hänen mukaansa jokainen myyjä, mutta kun hän kysyi myyjiltä, miksi kukaan ei tätä asiaa nostanut esiin siinä vaiheessa, kun asia myyntikokouksessa heille esitettiin, oli vastaus: ”No, vähemmällä pääsee, kun tekee niin kuin käsketään ja soittaa ne puhelut (jotka eivät johda mihinkään).” Nyt tullaan siihen varsinaiseen virheeseen. Ystäväni muisteli, että kertaakaan kaikkien vuosikymmenten aikana, kun hän oli yrityksessä työskennellyt, ei näissä myynnin boostausneuvonpidoissa ole esitetty kysymystä ”Onko kenelläkään parempaa ideaa?” Tai: ”Tässä meillä on ongelma. Miten teidän mielestänne se saataisiin ratkaistua?” Toisin sanoen, johto ei ollut pystynyt sitouttamaan työntekijöitä.

Mitkä asiat vaikuttavat motivoituneeseen työyhteisöön? Daniel Pink on tutkinut paljon asiaa ja kirjassaan Drive hän kertoo, että tekijöitä on kolme. 1: autonomia, eli työntekijän mahdollisuus päättää itse omaan työhönsä liittyvistä asioista. 2: taituruus omassa työssään (mastery) ja 3: työn merkityksellisyys (purpose).

Yksi hyvä tapa sitouttaa ihmiset yhteiseen hankkeeseen on ottaa heidät mukaan tarpeeksi varhaisessa vaiheessa. Tuotannonjohtajaystäväni kertoi, että tämä on toiminut hänen työntekijöidensä parissa hienosti. Kun tekijät ovat itse saaneet ratkaista heitä itseään koskevia työn kulkuun liittyviä haasteita, on tapahtunut kaksi asiaa. Ensinnäkin: ongelmat on ratkaistu, työn kulku on tehostunut. Toiseksi: kaikille on tullut hyvä fiilis, voimaannuttava tunne yhdessä tekemisestä.

Kari Viinisalo kirjoitti 28.12.2015 Helsingin Sanomien mielipideosastolla johtamisesta. Hyvä johtaja keskustelee eikä sanele päätöksiä -kirjoituksessa Viinisalo kertoo tutkimuksestaan, jossa yhtenä tutkimuskohteena olleen kiinteistön huoltoon erikoistuneen asennustiimin tulos kaksinkertaistui, kun asentajia kuultiin ja toteutettiin heidän ehdottamansa toimintamalli. ”Avoin tiedottaminen ja yhteinen suunnittelu vahvistivat luottamusta, minkä seurauksena toimintaa voitiin tarkastella johdon ja työntekijöiden sekä myös omistajien yhteisenä hankkeena. … Tärkeää on myös se, etteivät työntekijät koe johdon sanelevan päätöksiä vaan että ne tehdään aidosti yhteisesti.” Viinisalo kirjoittaa artikkelissaan.

Yhdessä tekeminen, yhteisen hyvän aikaansaaminen ja yhteinen tavoite synnyttävät erityisen tunnetilan jokaisessa työyhteisöön, tiimiin tai vaikkapa urheilujoukkueeseen kuuluvassa. Kun Jere Lehtisen, Saku Koivun ja Ville Peltosen maajoukkueen pelipaidat nostettiin 26.12.2015 Helsingin Areenan kattoon kunnianosoituksena heidän peliurilleen, jokainen heistä nosti esille sen erityisen tunteen, jonka yhdessä pelaaminen synnytti. Samaa kertoi muutama päivä myöhemmin Teemu Selänne, kun hänen paitansa nostettiin hallin kattoon.

Minulle itselleni on jäänyt erityisenä kokemuksena mieleeni eräälle yritykselle pitämäni brändityöpaja huhtikuussa 2013. Tilaisuus oli ensimmäinen kerta, kun yhtiön johto yhdessä myyjien ja muiden työntekijöiden kanssa kävi läpi yrityksen peruspilareita, kuten visiota, missiota, strategiaa ja arvoja. Koin aitoa innostuneisuutta ja avoimuutta jokaisessa osallistujassa yhteiseen hankkeeseen osallistumisesta. Kokoushuone täyttyi positiivisesta energiasta.

Yritys ja kaikki siihen liittyvä, kutsutaan sitä vaikkapa brändiksi, ei voi tulla merkitykselliseksi yrityksen asiakkaille, ennen kuin se on merkityksellinen omalle porukalle. Hyvä johtaja osaa motivoida jokaista työntekijää, kukin omalla tavallaan. Keskusteleminen voi olla yksi väline kohti hyvinvoivaa työyhteisöä ja sitä kautta parempaa yritystä.

Posted on January 1, 2016 .