Yrityksesi peruspilaristo koostuu seitsemästä asiasta

Mitkä ovat sinun yrityksesi kaikkein keskeisimmät asiat, jotka ohjaavat sen toimintaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?

Mitä useampi ihminen eri puolilta yrityksen organisaatiota kootaan yhteen miettimään näitä asioita, sen parempi. Yrityksen dna ei ole ainoastaan johdon päätettävissä. Kaikki, jotka työskentelevät yrityksessä vaikuttavat brändiin. Tämä on kaikkien yhteinen asia.

Paitsi, että ihmisiltä saadaan tietoa, käsityksiä ja mielipiteitä, he myös osallistuvat yhteiseen hankkeeseen ja sitä kautta motivoituvat jakamaan tietoa ja käytäntöjä arkielämässä.

Mikä olisi hienompaa, kuin että jokainen työntekijä toimisi yrityksen arvolähettiläänä? He ovat parhaita markkinoijia yrityksellesi! Tämän päivän markkinointi on vaikuttamista, jakamista, suosittelua ja toimimista, ja liian usein yritykset eivät pysty käyttämään tätä suunnattoman arvokasta tapaa levittää hyvää mainetta.

Yrityksen ihmisten pitää pystyä toimimaan yhdessä. Monesta yksilöstä syntyy joukkue, jolla on yhteinen tehtävä ja tavoite. Jos tavoite ei ole kaikkien tiedossa, joukko ei kykene toimimaan yhdessä, vaan yksilöt joutuvat toimimaan oman tiedon varassa. Toiminnasta tulee tehotonta ja tuloksetonta. Mutta joukkue, jolla on yhteinen tavoite, jonka ihmisiä yhdistävät samat arvot ja he uskovat samoihin asioihin, saavat yhdessä aikaan huikeita asioita. Tiimityö, yhdessä tekeminen ja yhteisessä työssä onnistuminen on monen yrityksen moottori, jota ilman se ei toimisi. Tätä moottoria ruokkii tieto ja arvot.

Yrityksen peruspilaristo koostuu seitsemästä asiasta: visio, missio, strategia, arvot, asiakkaat, kilpailijat ja yrityksen erottava tekijä asiakkaan näkökulmasta katsottuna.

Posted on February 29, 2016 and filed under Johtaminen, Brändi.