Neljäs peruspilari: yrityksen arvot

Ihmiset tekevät yrityksen. Jokaisessa työyhteisössä on omanlaisensa henki, johon jokainen työntekijä vaikuttaa.

Toisaalta taas yhteisö vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen. Yrityksen arvot ovat eräänlaisia ihanteita ja periaatteita, joihin koko työyhteisö sitoutuu. Ne luovat yhteisen arvopohjan, jonka päälle toiminta ja yrityskulttuuri rakentuvat. Arvot yhdistävät yrityksen työntekijöitä, ne ovat kaikille yhteisiä ja ne koetaan tärkeiksi.

Koneen arvot ovat: Asiakkaan ilahduttaminen, Tahto uudistua, Into saada aikaan, Yhdessä onnistuminen.

Coca-Cola on listannut seitsemän arvoa: Johtajuus / leadership: rohkeutta muokata parempi tulevaisuus, Yhteistyö / collaboration: kollektiivisen nerouden vaikutusvalta, Rehellisyys / integrity: ole aito, Vastuullisuus / accountability: uskalla ottaa vastuu tekemisistäsi, Intohimo / passion: sitoutumista sydämellä ja järjellä, Moniarvoisuus / diversity: kuten brändimme ja Laatu / quality: minkä teemme, teemme hyvin.

Fortumin arvot ovat: Vastuullisuus, Luovuus, Kunnioitus, Rehellisyys.

Nokian arvot ovat: Kunnioitus: suhtaudumme toisiimme kunnioittavasti ja teemme kaikkemme ansaitaksemme myös muiden kunnioituksen, Saavutukset: työskentelemme yhdessä saavuttaaksemme erinomaisia tuloksia ja ykkössijan toimialallamme, Uudistuminen: panostamme taitojemme kehittämiseen ja liiketoimintamme kasvattamiseen, Haastaminen: haastamme asioiden nykytilan ja itsemme – aina. 

Ihminen on laumaeläin, ja jokainen lauma muodostaa oman säännöstönsä ja sisäisen koodinsa. On hyvä kirjata ylös ja yhdessä käydä yrityksen arvot lävitse, jotta ne olisivat oikeita, todellisia ja toimintaa (oikeaan suuntaan) ohjaavia. Oikein laaditut arvot inspiroivat yrityksen työntekijöitä.

Posted on March 10, 2016 and filed under Johtaminen, Brändi.