Yrityksen tarkoitus

Happy Branding Company_blogi_Yrityksen tarkoitus.jpg

Marty Neumeier on amerikkalainen konsultti, kirjailija ja suosittu puhuja, joka on kirjoittanut joukon erinomaisia markkinointia ja brändiä käsitteleviä kirjoja. 

Viimeisin kirja Scramble on erilainen businesskirja. Se on fiktiivinen tarina kaverista, joka työskentelee toimitusjohtajana ekologisten hotellien rakentamiseen erikoistuneessa yhtiössä. Mutta koska asiakkaiden ostokäyttäytyminen on digitalisaation seurauksena muuttunut, on yhtiö vaikeuksissa. Toimitusjohtaja, joka on ollut yhtiön palveluksessa vasta lyhyen ajan, saa hallitukselta haastavan tehtävän: strategian uudistamisen viidessä viikossa. Kirja kertoo, miten toimitusjohtaja laatii yritykselle täysin uuden strategian pienen konsulttiyrityksen avustamana. Samalla kirja näyttää askel askeleelta Neuemeierin uuden strategiatyökalun Agile strategyn toiminnan käytännönläheisesti.

Neumeier on puhunut paljon yrityksen tarkoituksesta (purpose) ja miksi on tärkeää, että siitä puhutaan yrityksen sisällä ja viestitään myös ulospäin. Kirjan tarinassa konsultti kertoo johtoryhmälle syyn: yrityksen tarkoitus ei ole sama kuin visio tai missio, vaan tarkoitus on niiden yläpuolella. Se on kaiken olemassaolon juurisyy, joka pysyy aina samana. Visio, eli tavoite ja missio, tehtävä, voivat - ja niiden pitääkin - muuttua markkinoiden mukana. 

Kirjan lopussa on työkirjamainen osio Agile strategiasta. Yrityksen tarkoituksen laatimiseksi on apuna liuta kysymyksiä, mm.:

- Why are we in business beyond making money?

- How do we want the world to change because of what we do?

- What are we passionate about?

- Where do our core competencies lie?

- How strong is the need for our products?

- Is this a worthy challenge?

- Is the challenge broad enough to encompass everything we want to do in the future?

”Kun yrityksen tarkoitus on saatu sanalliseen muotoon, sitä hyödynnetään kaikkeen ajatteluun ja tekemiseen. Siitä rakennetaan kulttuuri. Se konkretisoidaan missioksi, selkeäksi visioksi ja mitattaviksi, lyhyen aikavälin tavoitteiksi; ne kaikki on johdettu yrityksen tarkoituksesta.”

Neumeier havainnollistaa asiaa kolmiolla, joka on jaettu kolmeen osaan. Ylimpänä pyramidissa on Tarkoitus, joka on pysyvä. Seuraavalla tasolla on Visio ja Missio. Ne säilyvät sellaisinaan 5-20 vuotta. Niiden alapuolella pyramidin alimmalla tasolla on Lyhyen tähtäimen tavoitteet, jotka kestävät yhdestä viiteen vuotta.

Happy Branding Company_Agile strategy.jpg

Näiden asioiden täsmällinen määritteleminen yrityksessä ei ole aina helppoa. Kuitenkin se kannattaa tehdä, koska auki kirjoitettuna ja puhuttuna ne antavat paljon, varsinkin silloin, kun niiden määrittelemiseen otetaan henkilöstö mukaan. Kyse on yrityksen brändistä, ja se koskee jokaista yrityksen työntekijää. Vasta kun brändistä tehdään merkityksellinen omalle porukalle, voi siitä tulla merkityksellinen asiakkaille.

Neuemeierin Agile strategy on kehitetty vastaamaan tämän päivän haasteisiin, jossa markkinat muuttuvat vauhdilla ja yritysten pitää yrittää pysyä mukana. Suosittelen kirjaa lämpimästi. 

Itse kehitin vuonna 2012 oman ajattelumallini yrityksen brändin kehittämiseksi, joka vastaa etenkin pienten ja keskisuurten yritysten tarpeeseen, joissa useinkaan ei ole mahdollisuutta uhrata asialle resursseja ja aikaa. Kompaktin mallin nimi on Brändi 360 ja siinä on kolme vaihetta: brändin ytimen kirkastus (jossa määritellään muun muassa edellä mainitut tarkoitus, visio ja missio), brändin muotoilu ja brändin jalkautus. Lisää Brändi 360:sta voit lukea täältä.