Brändi on työn väline

Happy Branding Company_blogi_brand is a tool.jpg

Muutama viikko sitten tapasin yritysjohtajan, joka puhui brändistä seuraavasti: "Brändi on yksi tärkeimmistä johtamisvälineistäni. Sen avulla pystyn viestimään työntekijöilleni yrityksemme arvot, ja he taas vievät ja viestivät niitä jokapäiväisessä toiminnassaan asiakkaillemme. Haluan, että kun he lähtevät asiakkaan luota, he jättävät huoneeseen positiivista energiaa. Jos asiakkaalla on ongelma, meidän tehtävä on ratkaista se, ei kertoa, miksi heille se ongelma on syntynyt. Viemme positiivista energiaa, ja sen viestimisessä sisäisesti ja ulkoisesti brändi on erittäin tärkeä työkalu."

Yllättävän harvassa yrityksessä yleisesti tiedetään työntekijöiden keskuudessa, mikä on yrityksen tehtävä tai tavoite. Yllättävän harvassa yrityksessä tiedetään, mikä on yrityksen lupaus ja mihin se perustuu. Kuinka ne voisivat olla tiedossa, jos niistä ei puhuta? Ei riitä, että koko yritystä koskevista asioista kerrotaan koko porukalle kerran vuodessa, esimerkiksi pikkujouluissa toimitusjohtajan katsauksessa, joka sekin keskittyy menneen vuoden kertaamiseen.

Miksi yritysjohtajat eivät sitten ota brändiä kilpailukeinoksi? Viikkopalavereissa käydään läpi meneillään olevat projektit, myyntiluvut ja tavoitteet. Brändi on aivan yhtä tärkeä asia, joka vaatii sen, että siitä puhutaan joka viikko. Jos yrityksen brändi ei ole selkeä yrityksen työntekijöille, niin miten voisi olettaa sen olevan sitä nykyisille tai potentiaalisille asiakkaille?

Strategian kirkastus, työntekijöiden motivointi ja sisäisten ja ulkoisten viestien yhdenmukaistaminen ovat ehkä yritysjohdon helpoiten toteutettavissa olevat toimenpiteet kilpailukyvyn parantamiseksi. Brändinhallinnan ei tarvitse olla vaikeaa, päin vastoin. Lisää yksinkertaisesta brändinhallintaprosessista voit lukea täältä.

Posted on February 17, 2014 .