Kahdeksan porrasta matkalla tulokselliseen viestintään

happy Branding Company_portaat.jpg

Brändin ytimen kirkastamisessa määritellään yhdessä yrityksen johdon ja henkilöstön kanssa yrityksen peruspilarit, eli ne asiat, jotka muodostavat yrityksen DNA:aan: tavoite, missio, strategia, arvot, segmentointi, kilpailijat ja positiointi. Siitä luonnollinen askel onkin jo hahmotella se lupaus, jonka voimme antaa asiakkaillemme, ja jonka takana jokainen yrityksessä voi seistä.

Miksi henkilöstö otetaan näihin talkoisiin mukaan? Eikö tämän tyyppisten asioiden pohdinta ole ollut johdon ja markkinoinnin heiniä?

On ollut. Mutta kun se ei toimi.

Kun henkilöstö otetaan mukaan miettimään yrityksen brändin ydintä, tapahtuu monta asiaa samanaikaisesti. Ja ne kaikki vaikuttavat yrityksen toimintaan positiivisesti.

1. Tavoitteen kertominen. Tieto siitä, mihin tähdätään, auttaa tekemään päätöksiä, joilla pääsemme tavoitteeseen. Se tehostaa toimintaa.

2. Yrityksen tehtävän määritteleminen: miksi yritys on olemassa, mitä se loppujen lopuksi tekee? Kun kaikki tietävät yrityksen tehtävän, jokaisen työntekijän työstä tulee merkityksellisempää, oleellinen osa isompaa kokonaisuutta.

3. Strategian kirjoittaminen. Strategiassa kerrotaan, millainen on se tiekartta, jota kuljemme. Suunnitelma, jonka avulla saavutamme tavoitteemme. Aina näitä asioita ei ole kirjoitettu ylös, tai jos onkin, asialistaa ei ole päivitetty. Nyt se tehdään. Se on johtamista, joka edesauttaa ja helpottaa tavoitteisiin pääsemistä. Se on keskittymistä olennaiseen.

4. Yrityksen arvojen määritteleminen yhdessä. Arvojen listaaminen ja niistä keskusteleminen luo jo osaltaan yhteistä arvopääomaa, joka yhdistää koko porukkaa. Nämä asiat on hyvä yhdistää kolmeen tai neljään ydinarvoon ja kirjoittaa auki, mitä ne käytännössä tarkoittavat. Arvot konkretisoituvat jokapäiväisessä toiminnassa.

5. Segmentointi. Jotta pystyisimme palvelemaan nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme hyvin, meidän täytyy tietää, mitä he meiltä haluavat. Siksi meidän täytyy tuntea heidät ja heidän ajattelumaailmansa. Minkälaisia yrityksiä, missä ne toimivat, millaisia ihmisiä kuuluu päättäjäryhmään?

6. Kilpailija-analyysissä määrittelemme kilpailijoidemme vahvuudet ja heikkoudet. Usein asiakasehdokas tietää kilpailijoistamme enemmän kuin me. Hän on tutkinut tarjontaa ja tutustunut eri vaihtoehtoihin. Porukalla kilpailijoiden pohtiminen ja tiedon jakaminen auttaa muodostamaan monipuolisen kokonaiskuvan markkinasta. Jotta kuva olisi tarkka, olisi syytä kartoittaa myös asiakkaiden mielipiteet kilpailijoistamme.

7. Positiointi eli missä haluaisimme olla asiakkaittemme mielissä suhteessa kilpailijoihimme? Jälleen kerran, kun tätä asiaa käydään porukalla läpi, se auttaa jokaista ymmärtämään, mitä teemme nyt, ja mitä meidän pitää tehdä tulevaisuudessa, jotta haluamamme asema toteutuisi.

8. Lupaus. Mitä jokainen meistä voi luvata asiakkaalle? Miten kiteytämme tuottamamme lisäarvon, yksinkertaistettuna yhteen tai kahteen lauseeseen?

Brändin ytimen kirkastaminen niin, että siihen osallistuu johto ja henkilöstö, yhdistää, motivoi, tehostaa ja luo edellytyksiä tehokkaammalle toiminnalle. Se on ensiaskel hyvälle viestinnälle. Jos viestintä ei perustu tiedolle siitä, keitä olemme, se ei kanna kauan, eikä kauas.

 

Posted on October 15, 2013 and filed under Johtaminen, Asemointi, Markkinointi.