Seitsemäs peruspilari: erottava tekijä

Brändityöpajassa käymme läpi yrityksen tavoitteen, tehtävän, strategian ja toimintaa ohjaavat arvot. Lisäksi työpajassa käydään läpi nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat. Läpivalaisemme kilpailijat, niiden heikkoudet ja vahvuudet. Näin olemme saaneet käsityksen yrityksen tahtotilasta, vahvuuksista ja kilpailukentästä, samoin kuin sen, millaisille ihmisille palvelujamme tai tuotteitamme tarjoamme ja mitkä ovat heidän tarpeensa.

Asemoinnissa valitaan tärkeimmät asiat asiakkaan vinkkelistä katsottuna, joissa olemme parempia kuin kilpailijamme. Siten pääsemme muodostamaan erottavan tekijän ja position yrityksellemme tai sen brändeille. Asemoinnissa paalutamme kilpailukentästä itsellemme oman nurkkauksen, jossa olemme kaikkein vahvimpia ja saamme perusteet relevantin ja aidosti erottavan lupauksen muodostamiselle.

Menestyksekäs asemointi vaatii ymmärrystä asiakkaan maailmasta. Minkä ongelman ratkaisemiseksi hän meitä todellisuudessa tarvitsee? Mitä lisäarvoa voimme hänelle tarjota paremmin kuin kukaan muu? Mitä vaihtoehtoja hänellä on ja miten hän on tähän saakka asian hoitanut?

Aina ei ole helppoa löytää vapaana olevaa paikkaa asemointikentästä. Kilpailu on veristä, meri on punainen, kun hait raatelevat toisiaan kilpailun tuoksinnassa. Silloin voi ratkaisu löytyä Sinisestä merestä. Kimin ja Mauborgnen kirjoittama Sinisen meren strategia vuodelta 2005 antaa käytännönläheisen työkalun yrityksen strategian uudelleenarviointiin. Sen avulla yritys muodostaa arvoinnovaation ja strategiaprofiilin, jossa toteutuvat kolme asiaa: erilaisuus, vahva painopiste sekä motto, lupaus, joka on selkeä ja mieleenpainuva.

Asemoinnissa yritys itse päättää, miten se haluaa asiakkaan näkevän ja kokevan itsensä suhteessa kilpailijoihin.

Kun olemme saaneet kirjattua ylös yrityksemme asemoinnin, on aika siirtyä Lupaukseen.