Kuudes peruspilari: yrityksen kilpailijat

Kuvaile yrityksesi kilpailijoita. Ovatko ne suurempia vai pienempiä sinun yritykseesi verrattuna? Miten ne sijoittuvat markkinoille? Vertaile niiden tuotteita, palveluita, logistiikkaa. Listaa kilpailijoittesi vahvuudet ja heikkoudet.

Millä sanoilla yrityksesi kilpailijoita voi luonnehtia? Minkälainen maine niillä on? Miten ne käyttäytyvät? Mitä ne lupaavat?

Muista, että asiakkaasi tuntee usein kilpailijasi paremmin kuin sinä. Vältä aliarvostamasta kilpailijoitasi.

Tunnet asiakkaasi. Aivan yhtä tärkeää on tuntea kilpailijasi. Muuten et voi edetä seuraavaan vaiheeseen, jossa yrityksesi suhteutetaan ympäröivään maailmaan ja kilpalijoihin asiakkaan näkökulmasta katsottuna. 

Aina yrityksellä ei ole suoranaisia kilpailijoita. Silloin kartoitetaan, miten asiakas on ratkaissut tarpeen tähän saakka. Usein hän on itse tehnyt sen, mihin sinä olet erikoistunut. Esimerkiksi, tuotannonohjausjärjestelmiä tuottavan yrityksen kilpailijoina voidaan pitää asiakasyrityksen taloushallinnon raportointia. Kilpailijasi on silloin itse asiakas. Joudut ja saat perustella, mitä lisäarvoa sinä hänelle tuot.

 

Posted on March 24, 2016 and filed under Johtaminen.