Mikä on yrityksesi Lupaus?

Jos menen yrityksesi etusivulle, näenkö ensi silmäyksellä yrityksesi lupauksen?

Lupauksessa kiteytyy yrityksesi asiakkaallesi tuottama lisäarvo. Lupauksessa kerrotaan, mitä asiakkaasi yrityksestäsi hyötyy.

Hyvin muotoiltu lupaus on myös tavoite ja tahtotila, jonka eteen jokainen työntekijä tekee päivittäin töitä. Se muistuttaa työn merkityksellisyydestä.

Lupaus perustuu asemointiin, jossa yrityksen tarjoamat palvelut ja tuotteet on suhteutettu kilpailijoiden vastaaviin asiakkaan näkökulmasta katsottuna. Asemoinnissa etsitään markkinoilla vapaana oleva nurkkaus, joka on mahdollista omia yrityksen omilla vahvuuksilla. Jokainen yritys on erilainen, jokaisella on omat vahvuutensa. Niitä edelleen vahvistamalla ja niihin keskittymällä yritys löytää itselleen parhaan mahdollisen paikan. Position pitää olla aidosti merkityksellinen asiakkaalle. Lupauksessa tämä positio puetaan sanoiksi.

Jotta yrityksesi olisi asiakkaallesi todellinen vaihtoehto, sen täytyy pystyä tuottamaan aitoa lisäarvoa ja muutosta hänen nykytilaansa. Yrityksesi avulla asiakas tehostaa toimintaansa, säästää rahaa tai energiaa, luo uusia mahdollisuuksia palvella entistä paremmin omia asiakkaitaan tai ratkaisee jonkin ongelman. Asiakkaallasi voi olla juuri sinun yrityksesi palvelun tai tuotteen kokoinen tarve. Lupaus kertoo asiakkaallesi, mitä hän yritykseltäsi saa, mutta vielä enemmän: mitä se hänelle tulee merkitsemään.

Slogan on lupauksen jalostettu versio. Mutta mitä eroa on brändilupauksella, asiakaslupauksella, strategisella viestillä tai palvelulupauksella? Eri yrityksissä käytetään eri termejä, mutta samasta asiasta on kyse: siitä lisäarvosta, jota yritys toiminnallaan tai tuotteillaan tuottaa.

Suomen Tukkusähkö on sähkönhankintapooli, johon kuuluu lähes kolme tuhatta eri kokoista suomalaista yritystä. Heidän toimintansa keskiössä on toimitusjohtaja Taneli Hyytisen kehittämä Smart Energy System Pool -järjestelmä, jolla pooli ostaa sähköä parhaalla mahdollisella hinnalla, niin että jokainen poolin jäsenyritys saa suurasiakkaan edut. Heidän slogan ”Intohimona sähkökauppa” pitää sisällään lupauksen innovatiivisuudesta ja asiantuntevuudesta.

Tracker on suomalainen koiratutka ja viestintäjärjestelmä, jolla metsästysseurueen jäsenet pystyvät näkemään reaaliajassa, missä ja miten metsästyskoira toimii sekä viestittämään keskenään. Trackerin brändin ytimessä on tiimityö, yhdessä tekeminen. Trackerin brändilupaus ”The hunting experience by Tracker” on lupaus erityisestä metsästyskokemuksesta, jonka seurue kokee yhteistyötä tekemällä. ”Yhdessä koet enemmän” on mainonnan konsepti, joka pohjautuu brändin ydinviestiin.

Aarno on pieni vanhojen kiinteistöjen vaativiin saneerauksiin erikoistunut insinööritoimisto. ”Uuden ajattelun insinööritoimisto” kertoo heidän ajattelutavastaan, joka pohjautuu vanhan hyvän vaalimiseen.

Lupauksen määrittely päättää brändin kehittämisprosessin ensimmäisen vaiheen, brändin ytimen kirkastuksen, jossa on määritelty brändin seitsemän peruspilaria. Se luo pohjan kaikelle yrityksen viestinnälle. Kun perusteet on rakennettu huolella, on sen päälle hyvä jatkaa brändin muotoiluun.

Posted on June 8, 2016 and filed under Brändi, Johtaminen.