Hyvä markkinointi on yksinkertaista

Happy Branding Company_KISS.jpg

Jos haluat markkinoida yrityksesi tuotetta tai palvelua, sinun täytyy pelkistää ja yksinkertaistaa. Se ei ole helppoa, koska usein on kiusaus kertoa taustasta, prosessista ja muista lopputulokseen vaikuttaneista seikoista.

Liiketalouden viestinnän specialisti, johdon valmentaja Carmine Gallo antaa hyvän neuvon: pelkistä kaikki yhteen lauseeseen, joka on niin lyhyt, että se voisi olla twitter-viesti. Mikä on se yksi asia, jonka haluat kertoa palvelustasi? Gallo on tutkinut Steve Jobsin esityksiä ja Applen kommunikointia, ja kertoo esimerkkejä Jobsin pitämistä tuotelanseerauksista: MacBook Air: ”The world’s thinnest notebook.” iPod: ”1000 songs in your pocket.”

Myös yrityksen asemointi tarvitsee pelkistämistä. Miten yritys erottuu kilpailijoistaan?

Jo yrityksen vision ja mission määrittäminen lyhyesti ja yksinkertaisesti ovat yllättävän kinkkisiä tehtäviä.

Mutta miksi nämä asiat pitää yksinkertaistaa ja kirjoittaa ylös? Siksi että ne olisivat olemassa, ja että niistä voisi kertoa omille työntekijöille, asiakkaille, sijoittajille ja vaikkapa lehdistölle. Silloin niistä voi tulla merkityksellisiä ja ne antavat suunnan ja perusteet yrityksen toiminnalle.

Siis: kun markkinoit, yksinkertaista.

 

Posted on October 6, 2013 and filed under Markkinointi, Johtaminen, Asemointi.