Mistä yritysbrändi muodostuu? Osa 2. Viestintä

Yrityksen ulkoinen viestintä, kuten yrityksen verkkosivut tai lehdistötiedote uuden tuotteen lanseerauksen yhteydessä, on vain puolet totuutta. Vähintään yhtä tärkeä osa kommunikointia on yrityksen sisäinen viestintä.

Siinä taas yrityksen johdolla on ratkaiseva rooli.

Kyky kertoa yrityksen tavoitteista ja sen tehtävästä motivoivasti ja innostuneesti on yksi hyvän johtajan tärkeimpiä ominaisuuksia. Johtajalla on kolme roolia: hän on leader, joka johtaa ihmisiä näyttämällä suunnan ja kertomalla, mihin tavoitteisiin haluaa yhdessä kaikkien työntekijöidensä kanssa pääsevän. Hän on manageri, joka johtaa asioita, jotta ne mahdollistavat yrityksen menestyksen. Hän on coach, joka valmentaa alaisiaan, jotta nämä saavuttaisivat menestyksen omassa työssään. Kaikissa näissä rooleissaan onnistuakseen johtajan täytyy kyetä kommunikoimaan, ei ainoastaan ymmärrettävästi, vaan inspiroivasti ja innostavasti, muita arvostaen ja kuunnellen.

Johtaja johtaa toiminnallaan ja esimerkillään. Ulkoinen viestintä on myös sisäistä viestintää. Kauppalehden artikkelissa Puhuminen on kultaa (14.9.15) todetaan, että toimitusjohtaja on brändin kasvot julkisuudessa: ”Nykyjohtajan on oltava rautainen asiantuntija, mutta osattava viestiä osaamisestaan erilaisissa kanavissa.”

Digiaika tuo omat haasteensa johtajalle. Yrityksen digipreesensin on oltava kunnossa, jotta yritys voi menestyä. Eräs tärkeimmistä kanavista omien viestien levittämisessä on yrityksen oma henkilöstö. Kaava on yksinkertainen: organisaatio valjastetaan tuottamaan sisältöä yrityksen sivuille. Yritys levittää tietoa sisällöstä omissa kanavissaan, samoin henkilöstö omissa kanavissaan. Useissa yrityksissä tämä ei ole vielä jokapäiväistä arkea. Koska kyse on kulttuurin muuttamisesta, se ottaa oman aikansa. Tässä on johtajalla esimerkin paikka. Jos hän ei ole jakamassa yrityksen viestejä omissa kanavissaan, on vaikea vaatia sitä muilta. Jos näin ei tapahdu, yritys jättää käyttämättä valtavan viestinnällisen potentiaalin uusista yhteyksistä sen ja asiakasehdokkaiden välille.

Onnistuneen viestinnän perusedellytys on yksinkertaistaminen. Mitä yksinkertaisemmassa (mutta mielenkiintoisessa) muodossa viesti on, sitä suurempi on sen mahdollisuus mennä perille. Toinen viestinnän perusasia on toiston merkitys. Harvoin viesti menee kerralla perille. Usein tiimien sisäisissä viikkopalavereissa operatiiviset asiat hallitsevat agendaa. Olisi hyvä, jos niissä muistutettaisiin myös, miksi yritys on olemassa, mikä on yrityksen perimmäinen olemassaolon syy ja tehtävä.

Suomen koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann kertoo HS:n artikkelissa 19.9.15 : "Valmentaminen on kommunikointia, jossa tarjotaan mielikuvia ja ratkaisuja. Intohimolla ja ajatuksilla pitää olla isompi rooli kuin omien etujen vaalimisella."

Viestintä vaikuttaa yrityksen brändiin ja hyvin johdettu brändi taas antaa viestinnälle työkalut ja sisällön. Brändin määrittelyssä muotoillaan yrityksen visio, missio, strategia ja arvot helposti kommunikoitavaan muotoon.

Posted on September 18, 2015 and filed under Johtaminen, Brändi.