Posts tagged #brändi

Miksi brändikirja kannattaa tehdä?

Brändikirja on dokumentti työstä, jossa brändin ydinasiat on päivitetty ja muotoiltu helposti ymmärrettävään muotoon. Sen tekeminen on hyvä hanke toimitusjohtajalle, hallitukselle ja johtoryhmälle tarkistaa, että kaikki puhuvat oikeista asioista samoilla termeillä, niin että niitä on helppo myös kertoa eteenpäin henkilöstölle ja sidosryhmille.

Kolme asiaa inspiroivaan työyhteisöön

Henkilöjohtaminen ei todellakaan ole mikään helppo juttu. Usein suomalaisissa pienissä ja hieman suuremmissa yrityksissä johtajat ovat teknisiä asiantuntijoita enemmän kuin henkilöjohtajia. He osaavat kyllä kaiken yrityksensä käyttämästä tekniikasta ja usein ymmärtävät aidosti myös asiakkaidensa haasteet ja sen, mitä asioita hänen yrityksensä pitää pystyä ratkaisemaan. Mutta henkilöjohtaminen on toinen asia.

Posted on June 9, 2014 and filed under Johtaminen.

Kahdeksan porrasta matkalla tulokselliseen viestintään

Brändin ytimen kirkastamisessa määrittelemme yhdessä yrityksen johdon ja henkilöstön kanssa yrityksen peruspilarit, eli ne asiat, jotka muodostavat yrityksen DNA:aan: tavoite, missio, strategia, arvot, segmentointi, kilpailijat ja positiointi. Siitä luonnollinen askel onkin jo hahmotella se lupaus, jonka voimme antaa asiakkaillemme, ja jonka takana jokainen yrityksessä voi seistä.

Posted on October 15, 2013 and filed under Johtaminen, Asemointi, Markkinointi.