The Karisma

Happy Branding Company_blogi_the karisma.jpg

Sanotaan, että karismaa joko on tai sitä ei ole. Ja että vaikka karismaa on vaikea määritellä, niin sen tunnistaa, kun sen kohtaa.

Wikipedia määrittelee sen käsitteeksi, jota käytetään usein kuvailemaan yksilön voimakasta kykyä viehättää ihmisiä tai vaikuttaa heihin.

Karisma on ihmisen säteilyä, eräänlaista energiaa, joka ihmeellisellä tavalla vetää puoleensa. Useilla johtajilla on sitä. Samoin esiintyvillä taiteilijoilla. Muistan vieläkin, kun näin ensimmäisen kerran J. Karjalaisen keikan Lepakossa 80-luvulla. Hän otti lavan haltuun vain olemalla oma aito itsensä.

On olemassa erilaisia karismatyyppejä. J. Karjalaisella on lavasäteilyä, joka syntyy aitoudesta. Urho Kekkonen oli taitava vallankäyttäjä ja epäilemättä myös hyvin karismaattinen ja ihailtu maan johtaja, jota varottiin suututtamasta. Tuntemattoman Koskela taas edustaa toisenlaista johtajuutta. Hiljainen kaveri, joka johtaa omalla esimerkillään. Hänessä on hiljaista karismaa.

Osallistuin pari vuotta sitten eräälle kirjoituskurssille. Kurssilla oli keski-ikäinen nainen, olemukseltaan hiljainen ja arka. Kun vuoron perää luimme kirjoituksiamme muille ääneen, hänen äänensä oli ohut ja hauras, mutta hänen kirjoituksensa olivat rehellistä, koskettavaa tekstiä. Myöhemmin näin saman naisen kyläjuhlissa. Pihalla esiintyi pieni bändi taustalla. Kun se piti taukoa, tämä sama ujo ja hiljainen nainen tarttui mikrofoniin ja lauloi ilman säestystä hienon ja koskettavan laulun herkästi, eläytyen. Olin yllättynyt, katselin ja kuuntelin hämmästyneenä. Hänellä oli aivan omanlaista karismaa, hän oli yhtä aikaa sekä hauras että voimakas.

Voiko karismaa opetella? Voiko kuka tahansa olla karismaattinen?

Jos mietitään, mistä karisma syntyy, niin ehkä nämä ominaisuudet tiedostamalla ja niitä harjoittelemalla karismaa voi kehittää.

Itsetunto

Karisman perusta on hyvä itsetunto. Karismaattinen ihminen on sinut itsensä kanssa. Hänen ei tarvitse yrittää olla enempää kuin on. Itsetunto on itsensä tuntemista. Ihminen tietää, missä hän on hyvä, ja toisaalta, mitkä ovat hänen rajoitteensa.

Aitous

Karismaattinen ihminen on aito. Hän ei esitä mitään tai ketään. Hän katsoo sinua silmiin ja kohtaa sinut sellaisena kuin on. Aitous rakentaa linkin sielujen välille. Vastaanottaja aistii aitouden olemassaolon ja herkistyy samalle aaltopituudelle. Hän on valmis kuulemaan, mitä sanottavaa henkilöllä on.

Itseluottamus

Ihminen luottaa itseensä silloin, kun hän tietää osaavansa. Esiintyjä ei jännitä, kun hän tietää olevansa hyvin harjoitellut. Hyvä valmistautuminen on onnistumisen perusta. Viestinnästä puheen osuus on pieni, sanattoman viestinnän, kehon kielen osuus taas suuri. Itseluottamus ilmenee kehonkielessä hyvänä ryhtinä ja rentona olemuksena. Esiintyjä uskaltaa kohdata vastaanottajan katseen ja hymyillä.

Omistautuminen

Ihmisen usko omaan asiaansa antaa hänelle karismaa. Kun hän on sataprosenttisesti sanojensa ja tekojensa takana, se vain kuuluu ja näkyy hänestä.

Maailmankuulu valmentaja Tony Robbins on alfauros, bodattu lihasmöhkäle, jonka matala raspiääni tuo mieleen Marvelin supersankarielokuvien pahikset. Mutta kukaan ei voi väittää, etteikö Robbinsilla olisi karismaa. Se syntyy hänen kyvystä heittäytyä hetkeen, olla aito ja uskoa siihen, mitä hän tekee. Hän käyttää kehoaan hyvin esiintyessään, elehtii, hyppii ja pomppii, käyttäytyy joskus jopa uhkaavasti muita kohtaan. Lopputuloksena on hurmoksellinen yleisö, jonka käytös tuo mieleen uskonnolliset tilaisuudet.

Mitä tekemistä karismalla ja brändillä on keskenään? Kun yrityksen johto tekee viestinnästä yhden yrityksen kilpailukeinoista ja ottaa henkilöstön mukaan kehittämään brändiä, jokainen työntekijä kokee olevansa osa jotain suurempaa. Työstä tulee merkityksellisempää. Syntyy positiivista energiaa, joka ilmenee muun muassa siinä, että työntekijöillä on parempi itsetunto. He tuntevat, että heitä arvostetaan ja kuunnellaan. Kun he kertovat asiakaspalvelutilanteessa yrityksestään ja sen tuotteista, he tekevät sen innostuneesti, asiantuntevasti, asialleen omistautuneina. 

Posted on November 27, 2017 and filed under Brändi, Johtaminen.