Työskenteleekö tämä henkilö yrityksessäsi?

Happy Branding Company_Blogi_saint.jpg

Yksi vaikeimmista asioista yrittäjälle on markkinointi.

Siihen on monta syytä, esimerkiksi:

1. Ei ole aikaa. Yrittäjän päivään mahtuu niin monta työtehtävää, että markkinointi jää usein muiden kiireellisempien ja tärkeämpien asioiden jalkoihin. Jokapäiväisen toiminnan pyörittäminen vie paljon aikaa. Henkilöstöstä huolehtiminen, alkaen sopivien työntekijöiden löytämisestä oikeisiin työtehtäviin, työhön perehdyttämisineen ja kouluttamisineen vie paljon aikaa. Asiakkaista huolehtiminen vie paljon aikaa. Ja aika on tunnetusti rajallista.

2. Ei ole rahaa. Markkinointi ja varsinkin mainonta on kallista. Teknologian kehittyminen on muuttanut asiakkaiden ostokäyttäytymistä. On haastavaa löytää oikeat kanavat, varsinkin sellaiset, jotka olisivat tehokkaita ja joiden hyötysuhde olisi tarpeeksi korkea, jotta niihin käytetty raha olisi investointi, joka maksaisi itsensä takaisin, eikä pelkkä kuluerä. 

3. Ei ole resursseja. Jokaisen työntekijän työpanos varsinkin pienessä yrityksessä pitää olla tuottava. Markkinoinnista huolehtiminen oman työnsä ohella aiheuttaa sen, että yrittäjän ”oikeat työt” kärsivät. Sitä voi olla myös vaikea delegoida muillekaan. Digitaalisuus tuo koko ajan uusia mahdollisuuksia, mutta se taas on jo sinänsä niin iso kokonaisuus hallittavaksi, että se vaatisi ulkopuolisen tahon, mikä taas saattaa tuntua liian isolta asialta toteutettavaksi. Ainakaan järkevästi.

Niinpä. Mutta kaikkein tehokkainta markkinointia on jotain sellaista, jonka toteuttaminen ei edellytä mitään noista edellä mainituista.

Se on suositus.

Silloin kun ihminen huomaa tarvitsevansa jotain tuotetta tai palvelua, hän usein miten ensi töikseen naputtelee kyseisen asian Googlen hakukenttään ja painaa enter-painiketta. Sen jälkeen hän käy läpi hakutuloksia ja vierailee tuotteiden tai palveluita tarjoavien yritysten verkkosivuilla. Mutta hyvin usein hän myös kysyy vinkkejä ja kokemuksia ystäviltään ja kollegoiltaan sekä lukee verkosta kokemuksia muilta ihmisiltä. Kynnys ottaa yhteyttä suositeltuun tahoon on huomattavan paljon matalampi verrattuna sellaiseen, jota ei tunne lainkaan. 

Mutta mitä se vaatii, että yritystäsi suositellaan? Se vaatii hyvää asiakaskokemusta. Mistä se syntyy? Totta kai itse tuotteen tai palvelun täytyy vastata odotuksia. Mutta se on vain osa kokonaisuutta. Usein miten asiakaskokemukseen liittyy tavallista parempi palvelu. On sanottu, että kun ihminen kokee saaneensa tavallista parempaa palvelua, hän kertoo siitä kolmelle ystävälleen, mutta jos hän on pettynyt palveluun, hän kertoo sen yhdelletoista ihmiselle. Se, että ihminen kokee tulleensa petetyksi, on hyvin vahva tunne.

Jokaisella yrityksellä on jonkinlainen maine. Greenledon kempeleläinen valaistusratkaisujen toimittaja teollisuudelle, kaupalle ja julkiselle sektorille. Tahvanaisen Pertti on Greenledin toimitusjohtaja ja hän on mielestäni kiteyttänyt erinomaisesti sen, mistä asioista maine koostuu: 

Maine = yrityksen brändi + teot + tekemättä jättämiset.

Maine voi siis olla negatiivistakin. 

Usein hyvän asiakaskokemuksen yksi edellytys on hyvä työntekijäkokemus. Kun työntekijä tuntee saavansa arvostusta työnantajaltaan ja kokee osaavansa työnsä ja nauttii siitä, se näkyy ja sen tuntee asiakaskin. Työntekijä saa organisaation tuen, hyvä työyhteisö kannattaa jäseniään. Eräs tiimimme jäsen selitti tämän tunteen eräässä mainostoimistossa näin: ”Hyvä tiimi ympärillä tuntuu siltä, kuin hyppäisit isolle kankaalle, jota muut kannattelevat.” Silloin uskalletaan ottaa riskejä, eikä pelata varman päälle. Tämä on hyvä ominaisuus aloilla, joilla asiakkaat ovat valmiita maksamaan luovuudesta.

Miten organisaatio tukee työntekijää? Hän saa tuekseen ainakin 5 x T:

Tiedot: se hiljainen tieto, joka organisaatiossa on vuosien aikana jalostunut kokemuksista.

Taidot: organisaatiossa hyviksi koetut käytänteet eri tilanteista.

Toimintamallit: organisaation tapa toimia, prosessit ja kulttuuri.

Tarina: jokainen työntekijä on osa isompaa tarinaa. 

Tulos: kun yhdessä onnistutaan, siitä hyötyvät kaikki.

Parasta tapa markkinoida on pitää asiakkaat niin tyytyväisenä, että he ovat valmiita suosittelemaan yritystäsi eteenpäin. Se on myös aika yksinkertainen ja helppo tavoite koko organisaatiolle. Siihen ei mene enempää aikaa, se ei maksa mitään ja se ei vie resursseja. Se myös motivoi ihmisiä. 

Kaikki yrityksen toiminta on markkinointia. Jokainen henkilö yrityksessä tekee markkinointia. Jokainen työntekijä on markkinoinnin avainhenkilö

Otetaan esimerkiksi sammutinhuoltoliike, jossa on omistajan lisäksi kolme sammutinhuoltajaa ja yksi ihminen konttorissa. Sammutinhuoltajat kiertävät asiakkaiden luona mm. tarkastamassa ja huoltamassa käsisammuttimia, pikapaloposteja ja väestönsuojia. Asiakkaan näkökulmasta katsottuna sammutinhuoltajasta on tullut kyseisen huoltoliikkeen kasvot, onhan yksi ja sama mies käynyt huoltokeikoilla vuosien ajan ja hän tietää kaiken alkusammutusvälineistä ja paloturvallisuudesta. Sen sijaan, että huoltomies olisi ”vain” huoltomies, hän itse asiassa onkin rautainen paloturvallisuuden ammattilainen, alansa koulutettu asiantuntija, joka paitsi tekee tarvittavat tarkastukset ja huollot, osaa myös ennakoida tulevia tarpeita, tehdä huomioita mahdollisista piilevistä riskitekijöistä sekä antaa opastusta, neuvoja ja koulutusta asiakasyrityksen työntekijöille. Kun hän kaiken tämän lisäksi toimittaa sovitut raportit ajallaan ja tekee muutenkin työnsä aina täsmällisesti ja reippaasti hyvän käytöksen kera, on hän parasta mahdollista mainosta edustamalleen yritykselle, jota mielellään suositellaan eteenpäin. Hän saa aikaiseksi suosituksia, eli ottaa osaa uusasiakashankintaan ja tekee lisäksi vielä lisämyyntiä jo olemassa olevalle asiakkuudelle. Markkinoinnin avainhenkilö siis.

Posted on November 6, 2019 .