Brändin muotoilu osa 4: typografia ja taittopohjat

Typografialla tarkoitetaan tekstin asettelua julkaisuun. Siihen kuuluu fonttien eli kirjasintyyppien valinta ja muut tekstin ulkoasuun liittyvät määrittelyt, kuten rivien ja kirjasinten etäisyydet sekä palstojen lukumäärä, asettelu ja muotoilu.

Taittopohja eli grid on visuaalinen konsepti, ennalta määritelty suunnittelupohja erilaisille julkaisuille.

Yritysgrafiikassa typografialla ja taittopohjilla on merkittävä rooli. Niiden avulla yritys luo useimmiten hallitsevimman osan yritysilmeestään. Nettisivujen, esitteiden, lehtien, ilmoitusten, vuosikertomusten ja muiden vastaavien julkaisujen kautta yritys tekee viestintää, joilla se vaikuttaa paitsi nykyisiin asiakkaisiin ja sidosryhmiin, myös potentiaalisiin asiakkaisiin, omaa henkilöstöä unohtamatta.

Jos yrityksellä on graafinen ohjeisto, jossa on määritelty yrityksen typografia ja taittopohjia eri medioihin, julkaisuviestinnästä tulee yhdenmukaista ja tehokasta. Viestinnän tekijöille ennalta määritelty yritysilme helpottaa työtä ja he voivat muodon sijasta keskittyä sisältöön. Lukija tunnistaa yrityksen sen tyylistä ja muodosta, asiaa tiedostamatta.

Mainostoimisto DDB suunnitteli 1950-luvulla USA:ssa kampanjan VW:lle, jossa typografialla ja asettelumallilla oli suuri rooli. Amerikassa oli automainoksissa totuttu näkemään isoja autoja ja paljon kromia, mutta VW halusi olla erilainen. Sen mainokset olivat asettelultaan minimalistisia. Iso kuva, pieni otsikko ja teksti aseteltuna kolmeen palstaan alhaalle, VW-logo upotettuna palstaan. Fontti pelkistetty, päätteetön groteski leikkaus. VW toteutti samalla konseptilla printtimainontaansa ympäri maailmaa vuosikymmeniä. Yhä tänäkin päivänä VW:n ilmoituksen tunnistaa yhdellä vilkaisulla.

Tuleeko sinulla mieleen tämän päivän viestinnästä mitään tahoa, joka on pystynyt luomaan tunnistettavan ilmeen, jossa nimen omaan typografialla ja asettelulla on suuri rooli?

Posted on September 8, 2016 and filed under Brändin muotoilu, Brändi.