Happy Branding Company auttaa asiakkaitaan kaikessa viestintään liittyvissä asioissa, kuten markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa (mainonta, esitteet, myymälämateriaali, messuosaston suunnittelu, nettisivujen suunnittelu, asiakaslehden taitto ja teksti, jne) ja graafisessa suunnittelussa (yrityksen ilme ja olemus, logosuunnittelu, pakkaussuunnittelu).

Usein yrityksen lupaus ei enää vastaa sitä, mitä yritys tekee tai lupausta ei ole lainkaan määritelty. Silloin voi olla syytä käydä läpi brändinhallintaprosessi, jossa on kolme vaihetta.

Happy Branding Company_Brändi 360.png

1. Brändin ytimen kirkastus

Mikä on yrityksesi tavoite? Miksi yrityksesi on olemassa, mikä on sen tehtävä, missio? Mikä on se suunnitelma, jolla yrityksesi tavoitteet saavutetaan? Keitä asiakkaasi ovat? Entä kilpailijasi? Mikä erottaa yrityksesi kilpailijoistaan asiakkaan näkökulmasta katsottuna? Ja lopuksi: mitä voimme luvata asiakkaalle?

Kun näihin kysymyksiin saadaan mahdollisimman totuudenmukaiset vastaukset, olemme hahmottaneet yrityksen dna:n ja sen kaikkein keskeisimmät toiminnan peruspilarit. Tämän lisäksi käydään läpi yrityksen asema nyt ja se, missä halutaan yrityksen olevan esimerkiksi kolmen vuoden kuluttua suhteessa kilpailijoihinsa.

Ensimmäinen vaihe toteutetaan työpajamenetelmällä, jossa mukana on mahdollisimman moni yrityksen työntekijä.

 

2. Brändin muotoilu

Määrittelemme, miltä yrityksesi tuntuu ja maistuu, miltä se kuulostaa ja miltä näyttää. Yrityksen tarina kirjoitetaan. Muotoilemme peruselementit: logo, värit, typografia ja kuvamaailma. Sen jälkeen muotoillaan käyntikortit ja kirjekuoret ja muut jokapäiväisessä yritystoiminnassa tarvittavat välineet.

Kaikki kirjataan yrityksen graafiseen ohjeistoon. Se on yleensä PDF-muodossa oleva dokumentti, jossa kaikki asiat on yksinkertaisesti ja selkokielisesti ohjeistettuna. Näin varmistamme jatkuvuuden ja sen, että brändi todellakin otetaan käyttöön, niin kuin on tarkoitettu.

 

3. Brändin jalkautus

Kun yrityksen dna ja brändin ydin on kaikkien työntekijöiden tiedossa ja kun tiedetään, miten brändi on muotoiltu, on aika aloittaa viestintä ja markkinointi. 

Brändin jalkautuksessa käymme läpi yrityksesi tärkeimmät kohtaamispisteet asiakkaan kanssa. Määritellään, mitä halutaan kertoa ja miten se kerrotaan. Päätösten pohjaksi tarvitaan markkinointisuunnitelma. Kaiken viestinnän perustana on brändin ytimen kirkastuksen tuloksena saadut lupaus ja tarina.