Happy Branding Companyn tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä

Happy Branding Company/Pekka Ruokolainen
Rauhaniementie 9
03790 Vihtijärvi
Puh: 050 3560694
pekka.ruokolainen@happybrandingcompany.fi 

 

2. Rekisteröidyt 

Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat 

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella. Markkinointirekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

·      Happy Branding Companyn palveluiden markkinointi

·      laskutus

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Markkinointirekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

·      nimi

·      sähköpostiosoite

·      puhelinnumero

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

·      yrityksen nimi

·      henkilön nimi

·      sähköpostiosoite

·      puhelinnumero

·      muut laskututustiedot

 

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseenpekka.ruokolainen@happybrandingcompany.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakasrekisteriin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään ja markkinointirekisteriin säännönmukaisesti henkilöltä itseltään verkkolomakkeen kautta. 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Happy Branding Companyn ulkopuolelle.  

 

8. Käsittelyn kesto

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse lähettämällä siitä tiedon sähköpostitse osoitteeseen pekka.ruokolainen@happybrandingcompany.fi tai soittamalla numeroon 050 3560694.  

 

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjä Pekka Ruokolainen. Hän voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin Ruokolainen takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.